... Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen Trudo

Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen Trudo

Per 28 juni 2012 zijn de heren Wim van Winden en Merien ten Houten benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen van Trudo. Conform de Governance Code geldt de benoeming voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog maximaal één termijn van vier jaar. De benoeming van beide commissarissen heeft plaatsgevonden op voordracht van het Klantenplatform van Trudo. Voorafgaand aan de voordracht heeft een openbare werving plaatsgevonden, ondersteund door executive search bureau VanderKruijs.

De heer van Winden is CFO en directielid van Philips Benelux. Daarvoor heeft hij meerdere Treasury & Finance gerelateerde functies bekleed binnen Phillips en andere bedrijven als Heineken NV, Sara Lee, Barclays Bank BV en Koninklijke Volker Stevin. De heer van Winden heeft ook via het real estate portfolio van Philips ruime ervaring in vastgoed.

De heer ten Houten is een creatieve ondernemer. Hij was oprichter en directeur van Ilse Media. De heer ten Houten was de initiatiefnemer en eerste hoofdredacteur van Nu.nl. Momenteel is hij aandeelhouder en adviseur van Long Tail Video, initiatiefnemer en directeur van Iphion BV en aandeelhouder en directeur Netwise Publications BV.

Met de benoeming van de heren van Winden en ten Houten bestaat de Raad van Commissarissen van Trudo uit zes leden. De reeds zittende leden zijn de heren Harrie van Iersel (interim voorzitter), Jaap Boogaard,  Will Reijnders en Mathieu Weggeman.

   
Copyright © 2019 Stichting Klantenplatform. Alle rechten voorbehouden.