Huurverhoging 2012

Huurverhoging 2012

Bericht van Trudo aan de bewonersorganisaties:

Geacht comité ,

De Eindhovense woningcorporaties hebben besloten om in 2012  geen extra huurverhoging door te voeren voor de huishoudens met een jaarinkomen van meer dan € 43.000. In bijgevoegd persbericht leest u meer over dit besluit.

Geen extra huurverhoging voor hogere inkomens in Eindhoven

De vijf Eindhovense woningcorporaties gaan dit jaar geen extra huurverhoging van 5% doorvoeren  voor huishoudens met een jaarinkomen van meer dan € 43.000 en die een sociale huurwoning huren. Domein, Trudo,  Vitalis Sociale Woonvormen, Woonbedrijf en Wooninc. verhogen vanaf 1 juli 2012 de meeste huren met 2,3%.  Het percentage van 2,3% is gelijk aan het inflatiepercentage over 2011.

De Tweede Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel  ‘Huurverhoging op grond van het inkomen’ goedgekeurd. Met deze wetswijziging krijgen verhuurders de mogelijkheid om bij de jaarlijkse huurverhoging een extra verhoging van maximaal 5% op te leggen aan hun huurders met een belastbaar gezinsinkomen van € 43.000 en hoger. De vaststelling van het inkomen gebeurt met een inkomensverklaring die door de Belastingdienst geautomatiseerd wordt aangeleverd.

De woningcorporaties beschikken tot op heden niet over de inkomensgegevens voor een groot deel van de huurders. Hier is wel overleg met de Belastingdienst over geweest. Het hoge uitvalpercentage heeft de woningcorporaties doen beslissen om de maatregel nu niet in te voeren omdat er anders een hoge mate van willekeur zou ontstaan. Op zich zijn de Eindhovense woningcorporaties niet tegen de regeling als zodanig maar zijn het de uitvoeringsproblemen en de rommelige politieke besluitvorming die ons dit jaar tot dit besluit brengen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Trudo

Mr. Bettina de Jong

Manager Trudowinkel


Persbericht van Trudo:

Geen extra huurverhoging voor hogere inkomens in Eindhoven

De vijf Eindhovense woningcorporaties gaan dit jaar geen extra huurverhoging van 5% doorvoeren voor huishoudens met een jaarinkomen van meer dan € 43.000 en die een sociale huurwoning huren. Domein, Trudo, Vitalis Sociale Woonvormen, Woonbedrijf en Wooninc. verhogen vanaf 1 juli 2012 de meeste huren*) met 2,3%. Het percentage van 2,3% is gelijk aan het inflatiepercentage over 2011.

De Tweede Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel ‘Huurverhoging op grond van het inkomen’ goedgekeurd. Met deze wetswijziging krijgen verhuurders de mogelijkheid om bij de jaarlijkse huurverhoging een extra verhoging van maximaal 5% op te leggen aan hun huurders met een belastbaar gezinsinkomen van € 43.000 en hoger. De vaststelling van het inkomen gebeurt met een inkomensverklaring die door de Belastingdienst geautomatiseerd wordt aangeleverd.

De woningcorporaties beschikken tot op heden niet over de inkomensgegevens voor een groot deel van de huurders. Hier is wel overleg met de Belastingdienst over geweest. Het hoge uitvalpercentage heeft de woningcorporaties doen beslissen om de maatregel nu niet in te voeren omdat er anders een hoge mate van willekeur zou ontstaan. Op zich zijn de Eindhovense woningcorporaties niet tegen de regeling als zodanig maar zijn het de uitvoeringsproblemen en de rommelige politieke besluitvorming die ons dit jaar tot dit besluit brengen.

   
Copyright © 2020 Stichting Klantenplatform. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.