... Huurverhoging 2017

Huurverhoging per 1 juli 2017: niet meer dan inflatie!

Voor alle huurders die niet voor een huurverlaging in aanmerking komen, geldt een huurverhoging die niet meer is dan inflatie, oftewel 0,3%.

De tegenprestatie luidt dat de huurder betaalt met automatische incasso, de huurbetaling niet storneert en ons de juiste gegevens verstrekt. Voldoet men niet aan die tegenprestatie dan zal de huurverhoging niet 0,3% maar 1,3% zijn.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de inzet van Trudo dus niet meer om op een huurverhoging van gemiddeld inflatie uit te komen, maar van maximaal inflatie.

Trudo maakt geen gebruik van de ruimte die de Rijksoverheid biedt om de huren met een hoger percentage te verhogen. Ook zullen er geen inkomensafhankelijke huurverhogingen worden doorgevoerd.

Vanzelfsprekend krijgen huurders waaraan een concrete sloopdatum is aangezegd geen huurverhoging.

bron: Trudo.nl

   
Copyright © 2020 Stichting Klantenplatform. All Rights Reserved.