Prestatieafspraken

Prestatieafspraken tussen bestuurder en Klantenplatform van Sint Trudo.
Sint Trudo heeft 4 keer per jaar een vergadering met het Klantenplatform. Per vergadering komen verschillende onderwerpen aan bod.

Onderwerpen die elk jaar aan bod moeten komen zijn:

 • Jaarrekening en accountantsverklaring 
 • Begroting en beleidskeuzes 
 • Sint Trudo Volkshuisvestingsverslag 
 • Kwartaalrapportages 
 • Jaarverslag Sint Trudo 
 • Maatschappelijk ondernemen 
 • Prestatieafspraken: 
 • Bestuur – RvC 
 • Sint Trudo – gemeente 
 • Sint Trudo – Klantenplatform
 • Huurprijsbeleid (convenant) 
 • Opschoonbudget, buurtconciërges, reglement, beheer en evaluatie 
 • Integrale Wijk Vernieuwing, stand van zaken 
 • Ontwikkeling Klantenplatform Sint Trudo 
 • Jaarverslag Klantenplatform Sint Trudo
 • Begroting en budget Klantenplatform Sint Trudo
 • Kansrijk huren 
 • Voortgang VvE’s en inspraak huurders 
 • Stoplichtoverzicht mbt prestatieafspraken met de bewonerscomité’s