Leefbaarheidsfonds

Leefbaarheidfonds

Trudo stelt elk jaar geld beschikbaar om de wijken waarin zij woningen en appartementen verhuren en slimmerkopen woningen heeft te ondersteunen. Deze bijdrage is in eerste instantie bedoelt om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Te denken valt dan aan opschoonactiviteiten, en activiteiten die er op gericht zijn om de wijk leefbaar en veilig te maken en houden. Maar ook eventuele kosten die een bewonersvereniging maakt (zoals bank- en vergaderkosten) kunnen gedekt worden als er aantoonbare activiteiten zijn die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk.

Trudo beoordeelt in eerste instantie deze aanvragen. Wanneer u het oneens bent met het besluit van Trudo, dan kunt u zich tot ons wenden via de penningmeester.