klantenplatform | Zo vraagt u een bijdrage aan

De aanvraag dient te gebeuren door een bewonerscommissie of een groep bewoners van ten minste 10 woningen uit één complex, straat of buurt. Een verzoek om een bijdrage moet schriftelijk worden ingediend door middel van het formulier wat op de site te downloaden is. Geef duidelijk aan wat uw plannen zijn, wanneer de activiteit plaatsvindt en waarom deze activiteit bijdraagt aan de uitstraling van uw straat of buurt. Vergeet niet te vermelden wat de begrote kosten zijn en wat het banknummer is waarop de bijdrage door Trudo gestort kan worden.

Lees eerst de werkwijze Opschoonbudget Klantenplatform voordat u een aanvraag doet.

Zo vraagt u een bijdrage aan