klantenplatform | Opschoonbudget

Sint Trudo’s bijdrage aan leefbaarheid verandert

Jaarlijks stelde Sint Trudo geld beschikbaar voor het Leefbaarheidfonds. Dit fonds was bedoeld om eenmalige activiteiten van (georganiseerde) bewoners te ondersteunen. De organisatie van straatspeeldagen bijvoorbeeld, het opzetten van een welkomstcomité voor nieuwe bewoners, het organiseren van een activiteit in de wijk volgens een van de thema's. 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe woningenwet per 1 juli 2015 zijn woningcorporaties aan strengere regels gebonden waar het gaat om leefbaarheid. Het toegestane speelveld is sterk ingeperkt. Aan activiteiten als de buurtbarbecues, de Halloweenoptochten, de kerstmarkten mag Sint Trudo namelijk niet meer bijdragen. 

Plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, ter voorkoming van overlast en ter bevordering van de veiligheid mag Trudo wel ondersteunen. Dat betekent dat Trudo bijvoorbeeld nog altijd een bijdrage mag geven aan bewonersactiviteiten als opschoondagen. Daarvoor zal Trudo een opschoonbudget beschikbaar stellen aan het Klantenplatform, dat net als bij het leefbaarheidsfonds aanvragen van bewoners zal beoordelen en al dan niet zal toekennen. Ook delegeert Trudo het opdrachtgeverschap richting de buurtconciërges aan het Klantenplatform.

Leefbaarheidfonds wordt Opschoonbudget