klantenplatform | Prestatieafspraken

Prestatieafspraken tussen bestuurder en Klantenplatform van Sint Trudo
Trudo heeft 4 keer per jaar een vergadering met het Klantenplatform. Per vergadering komen verschillende onderwerpen aan bod.

Onderwerpen die elk jaar aan bod moeten komen zijn:

 • Jaarrekening en accountantsverklaring
 • Begroting en beleidskeuzes
 • Sint Trudo Volkshuisvestingsverslag
 • Kwartaalrapportages
 • Jaarverslag Sint Trudo
 • Maatschappelijk ondernemen
 • Prestatieafspraken:
  • bestuur - RvC
  • Sint Trudo - gemeente
  • Sint Trudo - Klantenplatform
 • Huurprijsbeleid (convenant)
 • Opschoonbudget, buurtconciërges, reglement, beheer en evaluatie
 • Integrale Wijk Vernieuwing, stand van zaken
 • Ontwikkeling Klantenplatform Sint Trudo
 • Jaarverslag Klantenplatform
 • Begroting en budget Klantenplatform
 • Kansrijk huren
 • Voortgang VvE's en inspraak huurders
 • Stoplichtoverzicht mbt prestatieafspraken met de bewonerscomité's

Prestatieafspraken