klantenplatform | Budget voor bewonersvertegenwoordiging

Het Klantenplatform vraagt middels een begroting jaarlijks een budget aan bij Sint Trudo.
Dit budget is ongeveer € 45.000

Het budget is bestemd voor interne vergaderingen en scholing van het Klantenplatform, maar het grootste gedeelte wordt beschikbaar gesteld aan bewonersvertegenwoordigingen. Deze bewonersvertegenwoordigingen moeten opgericht zijn en bekend bij Sint Trudo.

Bewonersvertegenwoordigingen kunnen een budgetaanvraag doen middels het indienen van een begroting bij het Klantenplatform.
Om aan te geven wat de mogelijkheden zijn, zijn er op het begrotingsformulier al diverse categorieën aangemaakt met daarbij tevens de maximale aanvraag per onderdeel.
Deze aanvraag wordt in november naar u gestuurd! En hebben wij het liefst voor december weer digitaal aangeleverd.

Bij het aanvragen van geld hoort natuurlijk ook verantwoording afleggen over de uitgaven aan het eind van het jaar.
Om ook dit te vergemakkelijken hebben we hiervoor hetzelfde formulier gebruikt.

De linkerkolom vult u in voor de aanvraag. Dat formulier krijgt u terug met de middelste kolom ingevuld, dat heeft u inmiddels op de rekening ontvangen. De rechter kolom wordt weer door u zelf ingevuld als zijnde de uitgave. U ziet dan automatisch welk bedrag teruggestort dient te worden.

Bij de afrekening hoeven wij niet alle bonnetjes te ontvangen. Een overzicht is voldoende. Afrekenen wordt gedaan in januari waarbij we werken op basis van vertrouwen met elkaar.

Steekproefsgewijs gebeuren er wel controles van de afrekeningen.
Betreffende bewonersvertegenwoordiging moet dan de gehele boekhouding van het betreffende jaar komen overleggen en toelichten.
Tot nu toe is nog altijd gebleken dat zaken keurig worden gehanteerd.

Om te zorgen dat zaken goed kunnen worden aangepakt is het belangrijk dat u het gehele formulier volledig invult. Punt van aandacht daarbij is de juiste te naamstelling van de bewonersvertegenwoordiging bij het rekeningnummer.

Heeft u vragen over budget, uitgaven die u wilt doen en niet weet of die vergoed worden, stel die vragen dan vooraf.
Wij kunnen dan bekijken of we iets voor u kunnen betekenen.

Niet aangevraagde en toch uitgegeven bedragen kunnen niet achteraf bij ons worden gedeclareerd of verrekend.

Het formulier kunt u hier downloaden.

Let op: Indien u een andere browser gebruikt dan Explorer kijk dan hier voor de instellingen. Invullen in het scherm van Google Chrome werkt niet zonder aanpassing van de instelling!

Budget voor bewonersvertegenwoordiging