Contact

Mocht u vragen hebben dan kunt ons bereiken per email

Werkwijze Klantenplatform

Het Klantenplatform heeft een vaste cyclus van vergaderen, zowel intern als met Stichting Trudo.
Deze zijn vastgesteld in de prestatieafspraken, waarover meer elders op de site.

Wij vergaderen in basis 4x per jaar als Klantenplatform met Trudo en 6x intern, waarbij we al rekening houden met nog minimaal 2 extra interne vergaderingen gezien onze ontwikkelwens.

De extra vergaderingen zijn er op gericht om het Klantenplatform verder te ontwikkelen in de vertegenwoordiging van de achterban. Vormen van inhoudelijk deskundige werkgroepen, een werkgroep gericht op achterbancontact etc. 

Indien gewenst kan het Klantenplatform vaker vergaderen op vraag van het bestuur. Hoe dit gaat is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

Tijdens onze interne vergadering, als voorbereiding op de vergadering met het bestuur van Sint Trudo, zijn de door ons afgevaardigde leden naar de Raad van Commissarissen (RvC) aanwezig om te weten wat de visie is van het Klantenplatform. 
Dit zodat ze die mening in kunnen brengen in de vergadering van de RvC.

Missie, visie en doelen

Missie 
Belangenbehartiging van de klanten van Sint Trudo op het gebied van alle beleid rondom wonen (zowel door kopers als huurders) en de leefbaarheid in de woonomgeving. 

Visie
Het Klantenplatform zet zich in voor een goed woonklimaat voor de klanten van Sint Trudo speciale aandacht gaat daarbij uit naar: beleidszaken rondom huren, kopen en de leefbaarheid. Heldere communicatie met Sint Trudo, onze achterban, stedelijke vertegenwoordiging en de gemeente zijn van belang evenals vroegtijdige betrokkenheid bij de beleidszaken 

Doelen
Zorgen dat in de beleidsvoorbereiding zeker de aandacht uit blijft gaan naar de sociale functie van een woningcorporatie. Zorgen dat in de uitvoering van de beleidszaken door Sint Trudo er voldoende rekening gehouden wordt met de mening van haar klanten. Wij als Klantenplatform moeten dus de mening van onze klanten zien te weten te komen, zodat we deze mening kunnen delen met Sint Trudo in ons reguliere overleg, om te zorgen dat wij inbreng hebben op het definitieve beleid. Onderwerpen om aan te denken zijn beleidszaken rondom: huurprijsconvenant, zelf aan gebrachte voorzieningen, seniorenbeleid, de begroting en jaarrekening, maatschappelijk ondernemerschap, leefbaarheid, inspraak in VvE’s prestatieafspraken etc.

Middelen
Hoe we dit willen bereiken is door

Achterbancontact:
Dit is deels een ontwikkelgebied, mede door de nieuwe klanten die we gaan vertegenwoordigen. We hebben dan ook graag contact met de achterban. 

Overleg met Sint Trudo: 
Uitgeschreven in onze prestatieafspraken, elders op de site daarover meer.

Gemeentelijk overleg: 
Deelname aan het kwartaaloverleg wonen met de wethouder. Streven naar een deelname in het bestuur van het overleg van het PEK (Platformen Eindhovense Klantenraden), om stedelijk op te komen voor de totaalbelangen van de gehele achterban.

Als Klantenplatform willen wij een goede vertegenwoordiging zijn van onze achterban, hier gaan we dan ook nog meer energie insteken. We willen een evenredige vertegenwoordiging vanuit alle wijken en dan verdeeld over kopers en huurders. Dit wordt een aandachtspunt voor 2018 en 2019 van het Klantenplatform.

Intern gaan we de aandachtsgebieden verdelen waardoor we een breder pallet aan zaken kunnen behartigen op de juiste manier, die recht doet aan allen die wij vertegenwoordigen.

Voor mensen die naar aanleiding van deze informatie meer willen weten verwijs ik graag naar het contactformulier op de website. Als u dat invult nemen wij contact met u op en hebben we het verder over de zaken.

Hoe wij intern de zaken als Klantenplatform aan gaan pakken is verwoord in ons huishoudelijk reglement. Dit is huishoudelijk en dus intern, maar bevat richtlijnen wat wij verwachten van onze bestuursleden.